onsdag 16 september 2009

Tack å hej!

Nu sticker ja från blogspot å etablerar me på blogg.se iställe!

http://johannacarina.blogg.se/

Välkomna dit:)

Teckning X.


Va je ja ritar nu?

tisdag 15 september 2009

Tisdag!


Alltså, vafö sir allting finan ut i verklihäiten?
Ja ligger baket schema mett, har it alls konturen ti X klar än. Så nu var e ti jobba på. Å sedan ikvield Ollis:D

Kan it sov.


Ni får si slutresultate imoron.

måndag 14 september 2009

Reklam.

Alltså, ja har en nager läsarer nu. Men ni säijr it så mytchy:)

Så ja tänkt om e je nar som har na frågor, elå om nar vill beställ en teckning så kan ni kontakt me på följande mail-adress: hanna-borg@live.se

Stadsbussan in my heart!

Att hinna eller inte hinna med bussen det är frågan.

Ja behöv en skäijd!

Alltså jag behöver en sked. Fö nu ska folk sprättas iväg!:D
Nåja, it kan man hieng opp se på allt.

Föräldrar och andra, shenn får ni si va ja ska jier hison vikon:
Måndag: Skolan. Shop me Sara å Julia, kaffe me Alec å Emme. Rit konturen på X (ni får si va e je i framtidin, men nu just je hemlis.)
Tisdag: Ledi!:D Rit X klart, förhoppningsvis. Ollis på kvieldin. (Och nej kära ni, vi ska it ut å sup)
Onsdag: Skolan. Besök.
Torsdag: Skolan. Absolut ha X färdit.
Fredag: Skolan. Å häijm ti kära Närpes.
Häljen: Ut me Trixi The Tax. Åså kommer Anna å Sarah från södern (elå södra Finland som e kanske häijter) så tå var e väl na partaj.

söndag 13 september 2009

Header

Si vilken fin header ja ha fått! Tack så mycket Emme:)

tisdag 8 september 2009

Ja bojkottar er!

Shenn siter ja, häijlt longt, funderar på om ja ska ga sov. Men bestämmer me fö ti uppdater me nalete å läs nät-tidningan. Å tå smälder e! Elå janå, it smälld e, men tå såg ja följande artikel:

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=0&storyID=47773

"VASA. En lägenhet på Strömgatan i Roparnäs har haft besök av inbrottstjuvar någon gång mellan klockan 13.30 på söndag och klockan 03 natten till måndag. Bostaden har genomsökts och smycken, pengar samt en kamera rapporteras stulna. Polisen undersöker fallet som grov stöld."

Plötslit vill ja it va shenn na mäijr. Ja vill it va ömsand. Ja sir rånaren som skådar in åp me jönom fönstre. Ja je så rädd så ja skakar. Ja överväger ti skaff in schäfer iställe fö in fjutti tax.

Ja konstaterar att ja måst slut läs tidningan å skåd nyhäiten åp kvieldan.

Adjö, sovmorgon!

Imoron je it sovmoron. E sku va sovmoron. Men e je it he.

Hitta in fin lapp inanfö dören tå ja kom häim. Imorgon kl. 8 kommer di å lägger opp spjällgardinen. Tänk att ja har så tur så di kommer å jier he på männ sovmoron. :D

Vissa människor tar fö mytchy energi åv all ar. Tåli människor lägger man åp en sked å sprättar iväg.

söndag 6 september 2009

Vecka 37

Varsågod intresseklubben, veckans program:

Måndag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Tisdag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Onsdag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Torsdag: Vakna, äta, sova, äta, få besök, sova.
Fredag: Vakna, äta, sova, hem(?), äta, sova.
Lördag: Vakna, äta, träna, sova, äta, sova.
Söndag: Vakna, äta, sova, resa norrut, äta, sova.

Ja no sku e va tråkit ti va hond. Trixis veckoplanering.

fredag 4 september 2009

Sleepless.


Tror ja var na sorts produktiv tå ja it kan sov. Nattens tuschskisser, mycket praktisk metod fö ti öv på konturer måst ja säij.

torsdag 3 september 2009

Svenska tack, men ja je it na arg.

Idag beställd ja studiekorte (äntligen). Dock it utan stora problem. Baket 3 timars funderan kom ja så langt så ja sku betal a. Ja betala gladeligen den inte så minimala avgiften å inte till min glädje kapa nete tå ja sku tröck "nästa". Min vanliga tur alltså. Men it je ja ju född igår så ja läita opp kontaktuppgifter ti "Lyyra" (tier man beställder korten). Ja skicka iväg e vänlit formulera mail tier ja förklara probleme mett å fråga om råd fö ti få a fixa. Nåja, ungefär in halvtim säijnan fick ja e svar. På finsk. Givetvis.

Min första tanke: Hur kommer e se, att e företag som har både finska å svenska kunder it kan svar åp svensk åp e svenskt mail? (Vi hitche laje va ja väldit irritera.)

Men nain minut sedan slo e me. Hälsningsfrasin va skriva på svensk; alltså Hej, me j. Okej, e kona va e skrivfäijl, men avslute va å på svensk; med vänliga hälsningar. Å tänk er he, in finsk person som siter på kundtjänst svarar på e svenskt mail å tillåme åp in halvtim! Å försökar så mytchy så hälsningsfrasen je på svensk! (Artigt tyckt ja.) Tå ja naon gang ha ringd ti nain kundtjänst å personin som ha svara ha vuri finsk ha ja hamna i telefonköer som aldri ha täiji slut å slutligen ha samtale vari åvbruti. Å om ja ha ringd igen ha fenomene upprepats.

Så kundtjänstgobbin, ja je it na arg. Fast ja allti bruk kräv svenskspråkig betjäning.

onsdag 2 september 2009

Läs it!

Om du it vill var på dålit humör.

-Ja missa bussin in ti stan så e vort it na Amarillo. Ja som faktist såg framemot he:(
-Ja har it na ti jier.
-Ja KAN it, VILL it, ORK it rit. E gar it.
-Trixi je lika sur som mieg.
-E finns it nar som kan munter opp me.
-Ja har nästan it na mjölk åter.

Ja, ja je negativ. Ibland får man va he.


Ja vill påstå ja je lika sur som missen shenn.

tisdag 1 september 2009

Lost in Roparnäs..

.. elå så va e mäijr Orrnäs, men sak sam. Ja trodd att ja va bra åp ti orienter me, ja tillåme skröt ju om a i förra inlägge. Men tji fick ja. Trixi The Tax, som on numäijr ha uppdatera namne sett till, å jag jick på langpromenad å vips så va vi vill. Måsta tillåme buri ring häim ti Närpes å begär hjälp. Så tack vare en kart i in telefonkatalog, tänk att täij je bra ti na å, å nalete muntligorientering telefonledes så lyckast vi hitt tibak ti lägenhäiten.

Väit fortfarand it rektit hu ja ska jier imoron. Största probleme nu just je att ja i slipper tibak ti Roparnäs åp natten. Å ja kan ju it lömn nier nar i stan tå Trixi väntar shenn åp me...

måndag 31 augusti 2009

Första skoldagen.

(Hitche skrivar ja främst till min kära mor så ja slipper berätt å berätt å berätt om första dajin. Så mamm, om du glömer nain detalj, så kan du ga in shenn å läs.)

Dajin börja me en MASSA information som flög ut jönom anna öra så fort e kom in jönom e först. Dajin fortsätt me ännu mäijr informaion. Minns it na namäijr. Hmm, ha ja ens vuri ti naon skol idag?

Sedan vort vi indäijla i "klassen". Vi va väl 6 från Närpes. Tror ni ja hamna me na ar åv di? Absolut it. Vilket resultera i att ja it känder nar. Nåja, man skaffar väl se mäijr nya vänner åp he vise:) VÅ309

Lite mäijr info å sedan rundvandring i skolan me våra tutorer. Åså förstås in namnlek, vilken kan ha vuri bra me tanke på att ja it känd nar, men ja likar entå it täijden namnlekan na mallin. E je no nain fobi från tå man va liten å vort utskratta tå man it fö na i världen kom ihåg namnen åp ar ongar.

Ergo. Ja förstår it na. It åv läseordningen. It åv na anna heller. Enda ja kanske klarar je ti orienter me i skolan, så he tackar ja alla gangor ja ha ga vill i skojin fyö. Åså har vi onsda. Back to school party å mat åp Amarillo me klassin furi, åka eller inte åka? Trevlit sku e väl va, men ja känder ju it nar. Å andra sidan kanske ja buri känn nar tå. (Dock känder ja ju it me så kry fö tådde baket körtelf.) Vi får si.

Gamalt som gaton.


Från högstadie naongang.

söndag 30 augusti 2009

Fakta.

People change. Drastiskt. Tärme jämt.

fredag 28 augusti 2009

Framtidin.

Om it ni vill läs e ja-tänker-fö-mytchy inlägg, så slut läs mesam. Ja skrivar hitche mest fö ti få skriv åv me. It så ofta ja böv skriv åv me, ja bruk "rit" åv me iställe. Men fö tillfälle je alla ritsaker tyvärr nierpacka i Vasa.

Alltså. På måndain buri skolan. Elå som in viss person sa, resten åv live dett. Å jo tack, e kan va bra me in litin nystart. Nu ha ja bodd i hisin trevliga (förstå min sarkasm) stadin i 19 år. Å i ungefär 17 år tyckt ja om ti bo shär, ja tyckt e va så mysit me e lite ställ tier all känder all åså vidare. MEN allt har en baksid, å ti bo shenn har en ganska mörk baksid. Ja tror all väit va ja menar, dyngtalase å folk som lägger se i. Så nu je glada miner från min sid ti få flytt ti na nytt ställ å skap se na eget, som itt nar åp byin ha hitta åp. Kanske man tillåme kan ha e (privat)liv?

Å skolan tå. He je ju nästan e bäst. Ja trodd aldri att ja sku slipp in åp barnmorsk å särskilt it baket inträdesförhöre. Tå vi sto i kö å ska anmäl ås medäijla täij flest att di sökt ti barnmorsk, å ännu värr, fläijr va färdiga sjukstjöitarer! Folk me erfarenhäit. Så va jord jag tier me endast studentin å it na egentli erfarenhäit åv vårdbranchen? Nåja, ja slapp in, vilket ja än idag knappast ha förstäiji rektit, men kanske e tiendär åp måndain.

Mang kanske tycker e je löjlit att ja je nalete glad, å faktist stolt å, uvi ti få flytt ti Vasa å buri åp barnmorsk. Ja je kanske it lika modi som Nea som for iväg ti Åland. (Fö he beundrar ja verkligen:)) Ja je kanske it lika bra som täij som ha slåppi in på super-utbildningar runtom i lande. Men JAG je nöjd me mett val å he je väl viktigast.

Å Trixi je nöjd me att ja it for ti Norge:D

Entå väit ja att ja kommer ti va nöjd ti kom häim ti Närpes uvi häljan. Fö no finns e sakren å människor (framförallt) som je bra shär å:)

Vasa.


Ja fieg 1 bild täiji åså to batterien i kamera slut.

torsdag 27 augusti 2009

Trixi Tax


Bild 1. Trixi som on sir ut på riktit.
Bild 2. Såde sku Trixi bord si ut.
Min hund är inte som alla andra hundar:D

This is the life

Skit i rubriken. On har it na å jier me resten åv inlägge. Shenn sir ni dagens projekt, mycket snabb skiss men kanske nar sir vöm e ska föreställ?

Imoron ska ja ti Vasa å lag allt färdit i lägenhäiten. Så nu packar ja. Trevlit. Om ni har vägan förbi Vasa imoron så kom gärna på kaffe.

onsdag 26 augusti 2009

Vad gör jag då det regnar?


Ganska dum fråg egentligen.

tisdag 25 augusti 2009

Hjälp!

Om e je nar som läser hitche som har na sorts kunskaper om Photoshop elå liknand å som kan tänk se ti la in header åt mieg så snälla hjälp me! Ja kan absolut it na om Photoshop elå om datoren överhuvudtaget. Sku konn tänk me ti jier en bytesaffär å rit valfri teckning som tack:)

Å om du vill va anonym så kan du kräv mail-adressin männ.

Såde var e om..

.. man tänker försäint på kvieldin. Elå rättare sagt tå man je fö trött. Elå nä, om man je jag.

Tå har Corolla-teckningen ledmotiv. 3 ledmotiv tillåme:
Alf Robertsson - Balladen om Nisse Karlsson och Finlandsbåten
Aerosmith - Dream on
Svårt ti föklar, men alla mina teckningar har ledmotiv. Å e finns en orsak ti varje ledmotiv. Men ja tror it att intresseklubben vill viet täij orsaken.

Sedan så ha ja fundra om ja ska måst skriv åp högsvensk. Skåda jönom hande räknarin att ja har läsaren i Sverige å. It fattar funu täij va ja skrivar, kanske it all i Finland heller fö han däijlin. Men ja je som fö ti tal dialekt oavsett ja, på fritidin åtminstone.

Klart.


Corolla nr. 2
Ja måst erkän att jag, som je så bilintressera, faktist ha börja tyck om hitche ti rit bilan. Åså måst ja ju nästan påstå att ja var betär åp a å. Ja je ju nästan tillåme nöjd hison gangon. Observer hede nästan.

Corolla ha fått ögon

Elå så kallas e lampor.

måndag 24 augusti 2009

Buri ni ha läijdon?

Buri ni ha läijdon? Åv ti skåd åp alla Corolla-bilder menar ja. Nåja, såde langt ha ja kumi nu. (Extremt dåli kamera bild, tyvärr.) Observer att framhjule me fälg å allt to en å in halv tim ti lag. Så man kan ju fråg se noår hitche rektit ska var färdit. Imoron hoppas ja faktist att ja har a någålunda färdit.

Jo, en sak till tänkt ja påpek. Ja ha hört att täij som ritar fint har lätt fö ti rit. Ja menar att di knappt suddar å lagar om o.s.v. Me tanke på hitche så måst ja rit skit fult fö e finns it na som får mieg ti må så dålit som en färdi teckning. E gar it ens ti förklar, men täij som ha sitt me ti rit (ni je no it mang), kanske väit hu ja bruk bete me. Ja får typ panikångest!? Fö ti lag a nalete lättan bruk ja lägg färdiga allster i kuveren så ja slipper si di. Jojo, ja je no skum ja.

Elå kanske e kallas I-landsproblem? Fö vöm bryr se i mina teckningar egentligen, om man jämför me att halva världen svälter ihäl å Antarktis smältar bort?

Hittils..


.. sir e ut såde. Men ja behöver verkligen in scanner. Verkligen.

Winsor & Newton

Från å me igår hatar ja Canson. Å älskar Winsor & Newton. Ni fattar väl att ja menar ritpappren nu tå? Men ja har om konturen laga i alla fall, bäre resten åter tå:)

söndag 23 augusti 2009

Ibland..

.. får man var nalete lessen. Ja ha köft nytt ritpapar som ja "inväijg" i dag me ti buri rit in Corolla. Baket 2-3 timar så hav ja konturen färdi å börja skugg. Smånningom konstatera ja att it e funkar ti sudd på hede pappre. E var som it hede "rätta" kvitt å e sir fö j*vlot ut. Så tier försvann 2-3 timar åv mett liv som ja aldri får tibak. Å imoron får ja den stora äran ti buri om me alltihop. Yeij!

Valmis.


Nu je öga klart, varsågod Emme!

Jag vill ha..

.. in ny header! Na sorts bildkollage åv mina rita bilder sku väl pass. Men je man oteknisk så je man:(

Söndag.

Åså va e såndain, igen. Idag tänker ja it jier na. Bäre försök få na ritprojekt avsluta, å kanske rit na åt me sjölv en gang. Si va ja "hitta" tå ja kom häim. In varg som ja rita fö tusan år sedan. Lustit me tådde man ha laga förr:)

fredag 21 augusti 2009

Gårdagen

Lägenhäitfixase i Vasa gick väl sådär. Konstatera att ja it je laga ti hieng opp hyllor å tådde, di hav in tendens ti kom nier tibak. Baket Vasa stressa vi häim fö ti stress vidare ti jaktin. Ingen fångst fö männ däijl, men en vänlig jaktkompis dåniera in gås åt me:) Å shenn sir ni in bild från gårdagens jakt:


Sku egentligen ha vila far ti Juthbacka ikvield, men ja bestämd me fö ti dra ut mamm på duvjakt imön så e var väl en lugn kväll i Närpes iställe.

torsdag 20 augusti 2009

20 augusti 2009

Ja utgar ifrån att allihop je medveten om va e je fö dag idag. Just he, andjaktspremiär! Så om ca 4 å in halv tim så smälder e, bokstavligen. Men na jaktas fö mieg var e no it furi ikvield, fö Trixi å ja städar å donar åp i lägenhäiten i Vasa idag. Elå åtminstone skådar vi åp allt som ska måst jieras. Vi ha konstatera att vi behöver e nytt tv och en digibox. Elå så klarar vi oss utan tv!

Hitche var bäre ti na "intresseklubbenantecknar"-babblas så nu får e räck. Ska försök ta na bilder å ladd opp sedan, om vi får a ti si ut ti na shennar.

onsdag 19 augusti 2009

Dagens matriella måste

It för att ja je fö tådde matriellt egentligen. Ja menar, e finns no viktigan saker shär i live. MEN ibland så hittar ja na som ja bäre MÅST ha elå som åtminstone förgyller dagen nalete. Som t.ex. dessa:

Ja just he, UGGs! Å nä, mina je absolut it äkta. Fö it ens fast pengan sku väx på träden så sku ja spender så mytchy på äkta UGGs. Men di je fina kopior:) Tänk va Trixi ska va stolt tå on matchar me mieg tå vi e ut å gar i vinter.

tisdag 18 augusti 2009

Tisdag

Som sagt så flytta ja ti Vasa igår. Å tanken va han att ja sku ha lömna i lägenhäiten uvi natten å börja städ imorost. Men något kom emellan. Vi hadd nämligen "Hejdå-kaffe" fö Sarah som for ti Borgå idag. Även om kaffet bara varade en timme så va e väbehövlit etsom ja bäre ha liga å vuri sjuk i fläijr vikor å it träffa nar. Tå tilik så va e ju no som verklihäiten sku kom farandes tenn uvi TB-parkeringen tå ja insåg att nu splittras vi. På rektit. Människor ja ha känd praktiskt taget häijle live mett kommer it ti befinn se på samma ställ som mieg 5 dagar i vikon.
It na kaffe i kiosken,
it na "Mikael oroar se uvi brandalarme fö vi poppar popcornen",
it na tidiga mattemönar,
it na runnas i Niesby å blålampor vö Lidl,
it na glass på torge,
it na "söndriga" körkstallar,
it na JP, ja, ja sku konn lag liston hu lang som helst.

Nåja, vi ska no träffas mytchy i vinter OCH nu har man en bra orsak ti lägg iväg ti södra Finland i tid och otid;)

Och slutligen en bild: (Ja tänkt lägg opp na rektit gammalt men ja har it na gammlan på hisin datorin)


Tyvärr saknas fläijr på bildin:(

söndag 16 augusti 2009

Söndag

Idag je sånda. Igår va e, suprise, lörda. Lörda = IKEAdag = en mycket fattig Johanna = mycke nya möbler och saker. Å imoron je månda. Å ja flyttar. Over and out.

fredag 14 augusti 2009

Jag-behöver-lista

Infö höstin behöver ja:
-Hyllor
-Duschdraperi
-"Databord"
-Förvaringskorgar/lådor eller liknande
-Duschdraperi
-Stekpanna
-Mikrovågsugn
-Magnettavlor
-Ramar

-Skolmaterial: pärm, papper, pennor o.s.v.
-Skolväska
-Kläder å skor
-"Skolkläder" å skor

Trixi behöver:
-Nytt koppel
-Resebur

torsdag 13 augusti 2009

Det allseende ögat


Shenn sir ni e blivande öga. Ja va lite oräker på om Emme ska bord få si a furi e je klart, men ja tyckt ja måsta uppdater nalete shenn så.. Tyvärr så lagar it kamera bildin ti si ut som an jier i verklihäiten, an e aningen skarpan i kontrasten å mörkan. Betär på riktit sku ja säij. Nåja, vi får si va blivande ägarin tycker. Hoppas ni sir vem e föreställder;)

måndag 10 augusti 2009

Ja liever fortfarand.

Langsedan ja ha skriva na shenn nu. Tänkt nu bäre miedäil att jag fortfarand liever, men kanske inte min lever. (Haha, skämtare där!) Bra humor ja har. He je väl häijlt enkelt sålis så ja it rektit je på topp nu just. Alltså ja har, fö alla nyfikna å all som it väit a, körtelfeber. It så falit egentligen. Men tå e gäller mieg nu tå så je tydligen falit. Levervärden mina ha vuri skyhög å di hotar me ti lägg in me på sjukhus. Vilket jag it rektit gillar. Nåja, ja je väl no på bättringsvägen nu, hoppas ja i alla fall.

Alla planer på IKEA å flyttas å dylikt e oppstjuti på framtidin. Men he ska ju jieras inom augusti.

söndag 2 augusti 2009

Häljen å måndag

Häljen bestod åv:
Två misslycka försök ti va "ut"
Kräftskiv som sluta mäijr elå minder som e börja, me tom mag å hövärkin fö fläijr. Å nä, ja drack it in dropp alkohol.

Åså måndain tå:
Blodprov, banken å IKEA

onsdag 29 juli 2009

Teckning

Nu ska ja försök ta me samman å rit nalete. Täijshe säijnast dagan ha ja vuri alltfö sjuk/trött fö ti alls jier na åså gifta ju papp se förr vikon så tå va e follt opp me he så ja ha it haft ork elå tid ti jier na egentligen. Men idag ha ja sovd häijle dajin så nu ska ja försök åstadkom na kreativt.

Om ni minns så skriva ja e inlägg om att mina läsare sku få jev e förslag om va ja sku rit åså sku han personin som gav bästa förslage få teckningen. Som väntat va e ju nästan it nar som gav na förslag, men he ändrar ju it va ja ha lova så: Mli, du kan vänt de en teckning åv me så småningom! Ja tyckt henars förslag jever utrymme fö tolkningar å e känns som e je na ja behöver få lag nu:)

tisdag 28 juli 2009

Nä, tacka väit ja sjukstjöiterskor

E je väl tå man väit man ha välja rätt yrke ti utbild se inom. Men givetvis je it na positivt me rubriken. Ja vill bäre framhald hur korka vissa läkarer verkligen je. Ja, ja väit e je grymt ti säij såde å dra allihop uvi en kam. Tolk a hu ni vill, men ja ritar min ilska mot systeme mang läkarer verkar ga baket. He vill säij böcker! Allt je så teoretiskt. Ungefär såde: Har et illt tenn så har et hede fäijle å ska ha hande medicinin o.s.v. fö he star e i naon jäkla läkarbok.

Igår vort e ti besök k;stads akuten p.g.a. hitche feber/skumma förkylningen ja har å som bäre var värr. Tier kom läkarin fram ti att e je e virus. Åså har an mage ti kläck ur se att "jo, no kan e ju va svininfluenson". Allvarlit, an sa he! Herregud, he böva et ju it tal om. Men e sku nu it kollas opp om it e var värr.

Idag ork ja knappt siti å all minst rör åp me na mycthy å e tar illt uvi allt. Nå, tå vort e ju e besök ti närpes hvc. (Alla apploderar fö "burana-barin" nu) Tack å lov fieg ja it ens träff nain läkar, utan en sjuksjöitersk som faktist, till min stora förvåning, fråga hur ja mådd å it bäre liest i na papar. On ordna så ja får ta blodprov imoron å mena att ja faktist ska få viet va ja har fö fäijl. Så ja säijr no he, tacka väit ja sjuksköiterskor!

Föresten, nämnd ja att hvc lyckadest slarv bort e svaljprov di sku skick ti Vasa fö närmare analys?

söndag 26 juli 2009

I can´t move my head

Nä, bokstavligt, ja kan it rör åp höve. Intresseklubben antecknar. Feber. Pipi uvi allt. Slut klag nu. Kanske ja ska sov iställe. Kanske.

Bröllope va fint iallafall!

söndag 19 juli 2009

Förslag

Nu, kära läsare, ska ni få jev e förslag på va ja ska rit. Fö ja vill, vill, vill, vill rit, men ja har it na motiv. Å väit ni vad? Om ja får e jättebra förslag åv nar, så får han personin teckningen! Det ni;)

Vatten..

.. är inte gått. Urk. Men e je närpes hälsocentrals nya medicin, förra va ju som alla närpesboar redan väit Burana. Tå it na anna funkar å alla mediciner je prova å läkaren absolut it vill jier na mäijr tå ordinerar di 3 liter vaten per dag. Så nästa gang et ska ti akuten så kan et va berädd åp att di skrivar e recept me 42 liter vaten (e je he e var ti dräck 3 liter per dag i två vikor)!

måndag 13 juli 2009

Home, sweet home

It kan man väl kanske kall a home, sweet home än. Men snart så. Va å mätt dit idag så ja kan buri beställ na möbler så småningom. Trixi va å me å kolla in sett nya häim:)
Trixi i sovrume/vardagsrume. E ska lagas ny golvmatt samt spjällgardiner.


Köke

Och badrume

söndag 12 juli 2009

Allergi.

Allergien mina tar opp alltfö mytchy tid åv mett liv. Å e tycks bäre var värr! Täfö får allergi en alldeles egen etikett. Ni ska it tro att ja ska skriv å klag alla gangor ja je allergisk, fö he je mäijr elå minder ALL dagar. Nä, ja ska ha e botemedel! Ja SKA! E förstör så mytchy fö mieg å all ar tå ja får tådde allergichocker. Å e sku ju va bra om ögonen rinder å tådde, men tå halsin svälder åter nästan bäre fö att ja skådar åp en katt så je nalete värr. Åså skämmes ja uvi a. Faktist rektit skämmes.

Så nu a ja planera ja ska tving läkaren ti jev me tådde "vaccin" som gar ut på att man var imun mot ämnet ifråga. Ja ha vari erbjudi a förr, men e ska tagas ofta å i Vasa så vi tyckt att it e va na allterntiv. Men si nu flyttar ja ti Vasa så tå var e automatiskt en möjlihäit!

onsdag 8 juli 2009

Resultate åv Vasa

..vort en lägenhäit ca 500 meter från skolan, ett rum å kök, perfekt åt Trixi å mieg.
Å nya ritsaker.

Före och efter. Stompler, sudd fö detaljer å pännvessar. Observer att hede nya sudde je e "kladdsudd" som fungerar ungefär som sinitarra å jier att man kan form a å sudd väldit smala streck. (Bra förklara Johanna!)

Sedan köp ja nya pastell/kol pännor.

Å nytt papar!

tisdag 7 juli 2009

Varning!

Allihop som lieser hisin bloggin (tilik tror ja it e je mang) ska genast ta i beaktand att närmast framtidin antagligen kommer ti handel om lägenhäitsläitas, möbelhandlas, städas, plockas, packas, bestick, sängkläder, gardiner å ALLT som har na å jier me ti flytt häim ifrån. Nu ha ja varna er, minns he! Så siti it å klag sedan åp att ja je tråkigan än vanlit tå ja babblar på om tåsche "vuxen saker".

Och nu morgondagens program:

-Först arbet
-Sedan ti Vasa
-Motbevis Rosenback å hitt nya skruvar åt kikarfästen
-Handel nya ritgräijor (Finally!)
-Skåd lägenhäiten, som faktist redan e min men som ja it je säker på om ja vill ha
-Rit MYTCHY på projekte
-Sova?

Och här är då jag vet inte vad och jag tänker inte avslöja. Projekte.

Framtidin.

Idag va e den STORA dagen. Dagen tå man fick bräijven från skolor! Men ja hienda nu it ens öpen bräijve mett fö imorost "råka" ja hitt naon list me antagna studeranden. Å jo du väit, ja ska no var barnmorsk ja. Kan it va gladan:)

Morgonpigg?

Tror ni ja je moronpigg tå ja je opp å bloggar redan? Nej. Jag är absolut inte morgonpigg. Ja je en nattmänisk å, gud förbjude mig, extremt avonsjuk åp täij som je pigg åp myönan. Men om e gäller t.ex. jaktin je ja allti opp tidit och om e gäller arbete så je ja opp tidit. Särskilt tå ja har e arbet ja likar (likar=tycker om på "vanli" svensk). E finns säkert mang som tycker ja je undeli tå ja tycker e arbet åp e ålderdomshem je bra. (Å it bäre bra utan superbra!) Men om ni ska viet hu mytchy man lär se där. Å hu mytchy disstans man får ti live. Man ska liev nu å it sedan! Dessutom e gamlingan jättetrevli å arbetskamraten å.

(Haha, hede va no e mest filosofiska ja ha skriva shenn någonsin!)

Dream until the dream come true! - Jo, ja försökar!

söndag 5 juli 2009

Tomatkarnevalin.

Som alla närpesboar redan väit va e ju tomatkarnevalin i häljen. Å an va superbra. Bäre för att ja it ens va i närhäiten åv Niesby. Iställe flydd ja ti skären å lievd som stäinåldersmänisk tier. Faktiskt uppfriskand.

Nu ha ja kumi ti hede ögonblicke tå ja it kan vänt åp antagningsresultate ti skolor namäijr. Ja har rektit panik. Fast it di släpper resultaten furi tidigast på tisda så va ja nervös häijle förr vikon tå ja hämta postin. Bäre ifall di ha råka post bräijven fö tidit. Mycket troligt, men endå. I å fö sig så har ja Borgå folkakademi ti fall tibak på å ta e milan år me studier inom medicin och biovetenskap. Å no sku e va trevlit ti jier na anna en stånd, LANGT shenn ifrån. Men tanken på e år till me studer som it leder nain vart (såde sir ja på gymnasie nu i efterhand) je it så lockand. Nåja, e je bäre ti vänt å si. Vänt, uffa.

Och slutligen, förr vikon och hison vikon å möjlitvis ännu fläijr vikors projekt sir ni shenn på bildin. Ja väit an je it å beskrivand. Men ja kan it avslöj va e je ja lagar. It än. Bäst ni har tålamod.
(Vänt, uffa.) Dessutom je knappt så ja väit va e je ja lagar sjölv.


lördag 27 juni 2009

Tjingeling!

Kom just häim från in häijlt trievli kvield med de bästa:) Just he, känn er träffa!
Å sedan va e ju tu å. Just he, känn de träffa tu å. Fast et knappast lieser hitche, elå fattar att e handlar om tieg:)

Anyways, ja ha återupptäckt fritera löckringar! Å giss kvann. Jo, åp tb! Tänk att na bra kommer från hede ställe å. Fritera löckringar passar bra precis noår som helst:
Krapolamat, utmärkt! (Kan tänk me at e smältar fort å gar bra ti spy opp, uscha då:S)
Nattmat, utmärkt! (Gar snabbt tå man je trött.)
Frukost, utmärkt! (E je ju na slags mjöl utan åp= frukostbröd.)
Sjukling mat, utmärkt! (Lök=frisk)
Som snacks, utmärkt! (Gott)

Jojo, hitche inlägge sku ju handel om va ja ha jort ikvield, men så seriös som ja je så va ju lökringan viktigan. Nämnd ja hu god löckringan je?

torsdag 25 juni 2009

Ja kan, fö ja je flick!

Ja, ja je flick, så man sku ju konn tro att ja kan tå. Men ja har bäre två händer å bäre en hand som kan dra raka streck. Så fast ja ritar tusen olika saker så kan ja it jier a på samma gang! Täfö väljar ja ti lag hitche färdit nu:
Hoppas it lilla-j lieser hitche nu furi ja je färdi. Förresten ja BEHÖVER e nytt sudd, it konstit e suddar svart som e sir ut.

tisdag 23 juni 2009

Rubrik.

E va en stånd sedan ja skriva na shenn. Ja har egentligen it na ti säij, elå ja har massor ti säij, men ja ha märkt att e je bäst ti va tyst. Bäre siti i e hörn fö se sjölv å va tyst. Sedan je ganska behaglit ti siti sålis å betrakt all ar. Fö tå glömer man allt anna en stånd, mycket uppfriskande.

onsdag 17 juni 2009

Presenter


Nathalie fick e pakett åv me som innehöll:

En tröj me e porträtt åv on på! Som ni kanske sir så ha ja visa samma teckning förr i e inlägg. Tyvärr så ha Fotoquick klåpa se nalete me tröcke men ja ska få en ny me nytt tröck sedan:)

Sedan gav ja me sjölv in present å:

Teckningen "Another brick in the wall" på e linn. Nu behöv ja it oro me fö att na ar ska kom me e likadant:)

tisdag 16 juni 2009

Nä!

"Mm, körsbärstomater" har nu ändrats till "Körsbärstomater, ja kan it andas."

Tack kära allergi!

måndag 15 juni 2009

Känns bäre som ja måst.

Tycker egentligen it om listor, men ja ska lag äin fö he. Bäre för att.

Dagens humör: Normalt.
Dagens borde: Städ rume
Dagens frisyr: Häijlt vanlit
Dagens klädsel: Abi-böxor, topp å kofta
Dagens planer: It na skillt. Förutom ti la hande bilin i inlägge furi färdi.
Dagens materiella vill ha: E parasoll:D
Dagens längtan: -
Dagens fundering: Om ja ska stjiel in körsbärstomat åv jesse, men ja lova ju ti lett di va så nää..
Dagens beroende: Körbärstomaten!
Dagens tråkigaste: Vädre
Dagens personer: Mamm, jess å trixi (ja, hon är en person, tror ja åtminstone milan kvarven)
Dagens tidning: Ingen än så lieng
Dagens låt: Dream on.

Volvo steg för steg.

Från ingenting..

..till konturer..
..till skuggning..
.. till mera skuggning.

Och 12 timmar, en låda körsbärstomater och mycket velande senare: Voila!

söndag 14 juni 2009

Blivande volvo.


Såde langt sir e såde ut. Mycke jobb kvar.

Je it e ätt så je e anna.

Ja behöva kort åv två bilar. In volvo å in bmw. (Fråg it vafö, svar kommer i framtidin naon gang.) Bmw korte va ju it så svårt etsom Joel har in bmw, volvo va tå värr. Nu ligger e till sålis så ja har kort åv in volvo. Men it åv bmw. Fö den gamla kära bmw;n står vid abc, i Raumo. Så har nar in bmw som it gar sånder åv att man fotograferar an så säij gärna till!

lördag 13 juni 2009

Lördag.

Lördag å inga planer, he je it så bra. Å bilen är var? I Raumo! He je väl avsaknaden av bil som jier att våran lörda je planlös.

Får si tå vart våra apostlahästar bär oss.

fredag 12 juni 2009

When words fail, music speaks.


Hmm, ja behöver in scanner! Men ganska nöjd vort ja i alla fall me sjöva teckningen. Supernöjd var ja ju aldri, så ja måst väl nöj me:)

E tar se sa pyromanin..

..tå e to ield i gardynor! Yess, hög kvalité på humorin männ ikvield. Men i alla fall, såde langt ha ja kumi på mitt senaste.. öhum.. verk? Anyway:

Va tycks? Elå he kanske ja it ska fråg, me tanke på att ingen läser elå åtminstone kommenterar shenn.. I alla fall it na ofta;)
Nåja, ja kan ju säij att teckningen har e budskap, även om it he syns än. Just wait and see.

Sedan måst ja bäre framhald äin sak: Körsbärstomaten äger!

onsdag 10 juni 2009

Trixi är hjälpsam


Jag ritar å Trixi hjälper som vanlit till.

I´m in lööve.

I hisin låtin: Dream on - Aerosmith.

Kanske ni sir att bloggen ha bytt färg? Ja ska lag en ny header å, men ni får no vänt en liten stånd på he än.

söndag 7 juni 2009

Söndag.

Vakna med in allergichock. Ögonen je som in mur å ja sir ut som ja ha gråti i 2 vikor. MEN ja kan andas. He je bra.

Nu ska ja rit, e je he såndagan bruk ga ut åp. Sedan ska ja å skriv en A4-sid ti inträdesförhöre på tisda. Åså ha ja sökt om plats på Borgå folkakademi, såde ifall ja it slipper ti he ja vill elå håxar ja heldran vill ga tier e år.

Så ja, allt je väl under kontroll nutå, utom ögon mina..
Indeed e såndasinlägg.

torsdag 4 juni 2009

Snart klar.

Nathalie

Down.

Ja känder me.. ÖVERFLÖDI.

tisdag 2 juni 2009

Corolla.


Närpes å täij som utnyttjar Närpes

Som mang säkert räij väit je jag en åv täij som stör se åp vissa fenomen shenn i vårt kära Närpes (eller också alla småstäder/samhällen, men ja ha bäre bodd i Närpes så ja kan bäre reflekter uvi he). Som tillexempel hede "stick it näsan utanfö fö dören fö tå talar all om de"-fenomene å "alla känner vi alla". Elå "fadrin hans va såde, så he je han å". Ja, ni fattar va ja menar.

Nåja, he i sin sak. Men nu ha ja hitta na nytt ti klag åp. Folk som utnyttjar Närpes bäre fö att Närpes je som e je. Alltså: Man jier bort se, totalt. Sedan förnekar man alltihop bäre för att man bor i Närpes å på grund åv he kan förnek a. Ja menar, man anklagar resten fö ti va närpesboar å därmed också lögnare. He tycker ja je fräckt. Fö va Närpes än star fyö, så je vi entå närpesboar (hu mytchy än vissa vill kom från he) å ska tärme bord försök jier e bäst fö ti bryta trenden å it förstärk rykte vårat me falska anklagelser.
Närpestist - javisst!
-
Nu kanske nar må säga jag lider av dubbelmoral, men ja kan miedäijl att ja endast är drabbad av personlighetsklyvning!

söndag 31 maj 2009

Student.

Tack allihop fö igår! (Även om ja personligen tycker allt va överskatta.) Men ja ska entå va positiv, fö e finns vissa i hison världen som it lydes åp "sina" utan förstår hur saker å ting ligger till å jier he bäst. Å he bevisar att e fortfarand finns na så kallat hopp.

Ja trodd att tå man vort student så sku man it oro se uvi morondajin. Man sku va lyckli uvi att man ha vari student å känn att man faktist kan na. Såde som nybliven student tycker ja nästan e je tvärtom. Gymnasie va en trygghäit. Baket högstadie behöva man it oro se, fö all slipper ju in i gymnasie. Men nu je gymnasie uvi å nu ska man viet man vill å ska jier. Ja väit va ja vill jier. Men je ja tillräcklit bra så ja var antäiji ti he?

Så fö första gangon i mett liv je ja räijnt ut sakt vetskrämd. Å den stora frågan je: Va hiender i hyöst?

torsdag 28 maj 2009

Hittils.

Studentkläning: ok
Studentmöss: ok
Störande guldlyra: ok
Skor: ok
300 par strompböxor, bäre fö att ja har sånder täijde 299 först: ok
Ny frisyr å ny färg: ok
Hymör fö allt studentfiras: Saknas TOTALT

tisdag 26 maj 2009

Kakor å ammoniak.

Idag ha ja baka ..*funderingspaus*.. Ammoniak-kakor. (Även kallade sockerdrömmar!) Men he kan ja säij, di va no it nain dröm täijde!

Fö e först undrar ja hu man vispar GULT smör så e var VITT. Ja vispa no åtminstone 15 min å it vort e na kvitt å it na PORÖST (jättevakat ord förresten). Så Gordon du får no kom hit å liek djävulin om et vill, men likhulis var itt na som je gult kvitt å na som je som in tegelstäin (okej, överdrift)var it poröst.

Sedan undrar ja va skribenten till den fantastiska kokboken mena me "fingertjock"!? Vemas finger, mett, in litin ong as elå in antfolkar as (haha, hede fatta ingen nu men tänke er en jättehand.. å a-m om et liesär bloggen, ta it illa opp:))? Elå je som nae medelmått di menar? Å vann hamnar hede medelmåtte i siffror? Nu sku vi ha vuri i skolan så Bärra sku ha kona laga in formel å räkna ut hede åt me.

Hursomhelst ska fingertjock deg stjieras i na passliga betar. Okej, va je he tå då?

Ti sist (baket ja hadd kasera en deg å jort om alltihop) fieg ja täijde jäkla kakor i onin. Å nu trodd ja att allt äntligen va frid å fröjd. Ända tärt ja sku ta ut kakor ur onin. Öppna lukon som vanlit men fieg in tåli chock åv ammoniummolne som kom mot me så ja foll bakåt åp golve. (Alltså drömmar ska tydligen ha na hjorthornssalt som ingrediens å he består åv bla ammonium.)

Otrevliga kakor hede. Kanske recept påhittarin va sarkastisk tå an hitta på namne på kakor. Fö na drömmar je nu rakt it. Dessutom tror ja att ja ska kontakt författarin ti kokboken å tips om en liten varning angåend hede ammoniummolne.

måndag 25 maj 2009

Gah!

19-års-kris någon?

söndag 24 maj 2009

Destiny brought us together.

Tack ti täijde snälla människor i Korsnäs som så vänlit lura me åp in kattong så ja gåta läijt opp in ny. Tack! Annars sku ja it ha hitta Snook. Å visst va e värt ti far ti Oravais et an. Fö en häftigan katt kan man no it hitt. (Ni je som laga fö varar;)) Å je man häfti har man en egen sång å:
-
Det här är sagan om
Coolaste katten i det långa landet falukorv.
Det här e sagan om
Killen som garvar åt dom som pratar om babylon
Han kallas mister ssscch...
Han lägger puh på chics innan han sticker.
Han e pang, han e oh, han e Clint Eastwood
han e vart, han e där, han e Mister cool.
Ingen lur, ingen brud han e överallt
ända från Vasa till Helsingfors
Han är din räddare i nöden han.
Han är din högra hand..
Battlar du med honom har du mött din överman.
Och där börjar vår saga, bland tooks och boots va han populär.
Men han va speciell och dom va likadan
så vissa snackar skit, ni vet hur Närpes är...
Så en dag ner på stan när han kollade rean då kommer crew och dom skrek typ:
”Kolla där e han!”
Och nu började en jakt, dom var 40 stycken.
Under en trapp över en buss, dom var hack i häl.
Han var snabb för att va cool, han va Jackie Chan
Så han duckade för kulor med kullerbyttor
In på Bjon å en trapp till taket ryggen mot stupet och alla runt sig
Så han backar bakåt..
-
Pang (pang), boom (boom), crash(crash crash)
Mister Cool
Pang (pang), boom (boom), crash(crash crash)
Mister Cool
alla boots, alla doots han e här, han e där, han e Mister cool
-
(Snook - Mr Cool, fast ja laga om a nalete)