söndag 31 maj 2009

Student.

Tack allihop fö igår! (Även om ja personligen tycker allt va överskatta.) Men ja ska entå va positiv, fö e finns vissa i hison världen som it lydes åp "sina" utan förstår hur saker å ting ligger till å jier he bäst. Å he bevisar att e fortfarand finns na så kallat hopp.

Ja trodd att tå man vort student så sku man it oro se uvi morondajin. Man sku va lyckli uvi att man ha vari student å känn att man faktist kan na. Såde som nybliven student tycker ja nästan e je tvärtom. Gymnasie va en trygghäit. Baket högstadie behöva man it oro se, fö all slipper ju in i gymnasie. Men nu je gymnasie uvi å nu ska man viet man vill å ska jier. Ja väit va ja vill jier. Men je ja tillräcklit bra så ja var antäiji ti he?

Så fö första gangon i mett liv je ja räijnt ut sakt vetskrämd. Å den stora frågan je: Va hiender i hyöst?

1 kommentar:

  1. Tu je tillreklit bra fö ti var kva som hellst. Tu var no antäiji.

    SvaraRadera