söndag 17 maj 2009

Slute på na gamalt.

He ha händ mytchy nu. Fö mytchy. Uppenbarligen. He finns så mang saker som ja sku vill få opprädd men e känns som ja bäre trasslar in me mäijr ju mäijr ja försökar. E bäre var värr å värr å ikvield rann e uvi. Så ja tar e stieg bakåt å skådar från sidon så får resten av barnen leka själva en stund. Nu just känns e som häijle alltihop faktist je en enda stor sandlåd.

Vissa saker gar e it ti jier na åt, fö he je bäre livets gång å så vidare. Men visst svider e tå e kommer såde plötslit. Kan it na anna än tänk åp täij som va nära. Vila i frid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar