söndag 10 maj 2009

Overload.

Nu ha he inträffa. Ungefär hede samm som tå nar talar om bilan fö lieng me me å ja faktist försökar förstå na. E kallas overload. Tyvärr handlar e it om na bilar överhuvutaget. Å he je nästan störst probleme. He handlar it om na anna heller. E handlar om ALLT anna. Precis ALLT ANNA. Fö mytchy ti tänk åp häijlt enkelt:
  • Studentin, klara ja an?
  • Slipper ja ti na inträdesförhör?
  • Va ska ja jier i hyöst?
  • Va vill ja jier i hyöst?
  • Å kva ska ja jier sedan?
  • Endå Trixi?

Äina sekundin väit ja exakt. Nästa har ja ingen aning. Men e je väl såde tå, naon gang ska e var overload å tå tröcker man häijlt enkelt åp restart.

Värst tå Johanna Carina Borg verkar saken han knappin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar