söndag 17 maj 2009

Början åp na nytt.

Ja, vann ska ja buri?

Kanske me ti nämn att bloggen ha vari kvit? (Som om it ni sku si he.) Tyckt e vort mytchy positivan he åp na vis.

Sedan så ska man ju allti försök si hede bra i saker å ting. Å ja minns no tå du kasta in korvin i upispisin så e skrambla enda ut åp gålin å all skratta så e to illt i magan. Sålis såg ja å mang åv täijden ar ongan de, som in person som allti va glad å allti jord e bäst åv he som fanns.

Ja hitta åv in slump en gambäl teckning ja ha laga åv Tarja Halonen. E je typ en skämtteckning fast it e je na mäijr än e porträtt egentligen. (Ska ladd opp a bäre ja hittar na batterier åt kamera så ja får kort åv a.) Nåja, ja hav in dröm tå ja rita hede fö tusan år sedan om att ja sku skick a åt presidentin å kanske få na svar åv on. Lycka till säijr vi åt he. MEN, fö ti konn buri åp na nytt så ska ju hede gamalt bort å täfö ska ja skick teckningen åt presidentin. (Elå he var väl som åt sekreterarin henars.) Ungefär som ti förvärkliga sin barndomsdröm. Elå na, blaha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar