onsdag 16 september 2009

Tack å hej!

Nu sticker ja från blogspot å etablerar me på blogg.se iställe!

http://johannacarina.blogg.se/

Välkomna dit:)

Teckning X.


Va je ja ritar nu?

tisdag 15 september 2009

Tisdag!


Alltså, vafö sir allting finan ut i verklihäiten?
Ja ligger baket schema mett, har it alls konturen ti X klar än. Så nu var e ti jobba på. Å sedan ikvield Ollis:D

Kan it sov.


Ni får si slutresultate imoron.

måndag 14 september 2009

Reklam.

Alltså, ja har en nager läsarer nu. Men ni säijr it så mytchy:)

Så ja tänkt om e je nar som har na frågor, elå om nar vill beställ en teckning så kan ni kontakt me på följande mail-adress: hanna-borg@live.se

Stadsbussan in my heart!

Att hinna eller inte hinna med bussen det är frågan.

Ja behöv en skäijd!

Alltså jag behöver en sked. Fö nu ska folk sprättas iväg!:D
Nåja, it kan man hieng opp se på allt.

Föräldrar och andra, shenn får ni si va ja ska jier hison vikon:
Måndag: Skolan. Shop me Sara å Julia, kaffe me Alec å Emme. Rit konturen på X (ni får si va e je i framtidin, men nu just je hemlis.)
Tisdag: Ledi!:D Rit X klart, förhoppningsvis. Ollis på kvieldin. (Och nej kära ni, vi ska it ut å sup)
Onsdag: Skolan. Besök.
Torsdag: Skolan. Absolut ha X färdit.
Fredag: Skolan. Å häijm ti kära Närpes.
Häljen: Ut me Trixi The Tax. Åså kommer Anna å Sarah från södern (elå södra Finland som e kanske häijter) så tå var e väl na partaj.

söndag 13 september 2009

Header

Si vilken fin header ja ha fått! Tack så mycket Emme:)

tisdag 8 september 2009

Ja bojkottar er!

Shenn siter ja, häijlt longt, funderar på om ja ska ga sov. Men bestämmer me fö ti uppdater me nalete å läs nät-tidningan. Å tå smälder e! Elå janå, it smälld e, men tå såg ja följande artikel:

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=0&storyID=47773

"VASA. En lägenhet på Strömgatan i Roparnäs har haft besök av inbrottstjuvar någon gång mellan klockan 13.30 på söndag och klockan 03 natten till måndag. Bostaden har genomsökts och smycken, pengar samt en kamera rapporteras stulna. Polisen undersöker fallet som grov stöld."

Plötslit vill ja it va shenn na mäijr. Ja vill it va ömsand. Ja sir rånaren som skådar in åp me jönom fönstre. Ja je så rädd så ja skakar. Ja överväger ti skaff in schäfer iställe fö in fjutti tax.

Ja konstaterar att ja måst slut läs tidningan å skåd nyhäiten åp kvieldan.

Adjö, sovmorgon!

Imoron je it sovmoron. E sku va sovmoron. Men e je it he.

Hitta in fin lapp inanfö dören tå ja kom häim. Imorgon kl. 8 kommer di å lägger opp spjällgardinen. Tänk att ja har så tur så di kommer å jier he på männ sovmoron. :D

Vissa människor tar fö mytchy energi åv all ar. Tåli människor lägger man åp en sked å sprättar iväg.

söndag 6 september 2009

Vecka 37

Varsågod intresseklubben, veckans program:

Måndag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Tisdag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Onsdag: Vakna, äta, sova, äta, sova.
Torsdag: Vakna, äta, sova, äta, få besök, sova.
Fredag: Vakna, äta, sova, hem(?), äta, sova.
Lördag: Vakna, äta, träna, sova, äta, sova.
Söndag: Vakna, äta, sova, resa norrut, äta, sova.

Ja no sku e va tråkit ti va hond. Trixis veckoplanering.

fredag 4 september 2009

Sleepless.


Tror ja var na sorts produktiv tå ja it kan sov. Nattens tuschskisser, mycket praktisk metod fö ti öv på konturer måst ja säij.

torsdag 3 september 2009

Svenska tack, men ja je it na arg.

Idag beställd ja studiekorte (äntligen). Dock it utan stora problem. Baket 3 timars funderan kom ja så langt så ja sku betal a. Ja betala gladeligen den inte så minimala avgiften å inte till min glädje kapa nete tå ja sku tröck "nästa". Min vanliga tur alltså. Men it je ja ju född igår så ja läita opp kontaktuppgifter ti "Lyyra" (tier man beställder korten). Ja skicka iväg e vänlit formulera mail tier ja förklara probleme mett å fråga om råd fö ti få a fixa. Nåja, ungefär in halvtim säijnan fick ja e svar. På finsk. Givetvis.

Min första tanke: Hur kommer e se, att e företag som har både finska å svenska kunder it kan svar åp svensk åp e svenskt mail? (Vi hitche laje va ja väldit irritera.)

Men nain minut sedan slo e me. Hälsningsfrasin va skriva på svensk; alltså Hej, me j. Okej, e kona va e skrivfäijl, men avslute va å på svensk; med vänliga hälsningar. Å tänk er he, in finsk person som siter på kundtjänst svarar på e svenskt mail å tillåme åp in halvtim! Å försökar så mytchy så hälsningsfrasen je på svensk! (Artigt tyckt ja.) Tå ja naon gang ha ringd ti nain kundtjänst å personin som ha svara ha vuri finsk ha ja hamna i telefonköer som aldri ha täiji slut å slutligen ha samtale vari åvbruti. Å om ja ha ringd igen ha fenomene upprepats.

Så kundtjänstgobbin, ja je it na arg. Fast ja allti bruk kräv svenskspråkig betjäning.

onsdag 2 september 2009

Läs it!

Om du it vill var på dålit humör.

-Ja missa bussin in ti stan så e vort it na Amarillo. Ja som faktist såg framemot he:(
-Ja har it na ti jier.
-Ja KAN it, VILL it, ORK it rit. E gar it.
-Trixi je lika sur som mieg.
-E finns it nar som kan munter opp me.
-Ja har nästan it na mjölk åter.

Ja, ja je negativ. Ibland får man va he.


Ja vill påstå ja je lika sur som missen shenn.

tisdag 1 september 2009

Lost in Roparnäs..

.. elå så va e mäijr Orrnäs, men sak sam. Ja trodd att ja va bra åp ti orienter me, ja tillåme skröt ju om a i förra inlägge. Men tji fick ja. Trixi The Tax, som on numäijr ha uppdatera namne sett till, å jag jick på langpromenad å vips så va vi vill. Måsta tillåme buri ring häim ti Närpes å begär hjälp. Så tack vare en kart i in telefonkatalog, tänk att täij je bra ti na å, å nalete muntligorientering telefonledes så lyckast vi hitt tibak ti lägenhäiten.

Väit fortfarand it rektit hu ja ska jier imoron. Största probleme nu just je att ja i slipper tibak ti Roparnäs åp natten. Å ja kan ju it lömn nier nar i stan tå Trixi väntar shenn åp me...

måndag 31 augusti 2009

Första skoldagen.

(Hitche skrivar ja främst till min kära mor så ja slipper berätt å berätt å berätt om första dajin. Så mamm, om du glömer nain detalj, så kan du ga in shenn å läs.)

Dajin börja me en MASSA information som flög ut jönom anna öra så fort e kom in jönom e först. Dajin fortsätt me ännu mäijr informaion. Minns it na namäijr. Hmm, ha ja ens vuri ti naon skol idag?

Sedan vort vi indäijla i "klassen". Vi va väl 6 från Närpes. Tror ni ja hamna me na ar åv di? Absolut it. Vilket resultera i att ja it känder nar. Nåja, man skaffar väl se mäijr nya vänner åp he vise:) VÅ309

Lite mäijr info å sedan rundvandring i skolan me våra tutorer. Åså förstås in namnlek, vilken kan ha vuri bra me tanke på att ja it känd nar, men ja likar entå it täijden namnlekan na mallin. E je no nain fobi från tå man va liten å vort utskratta tå man it fö na i världen kom ihåg namnen åp ar ongar.

Ergo. Ja förstår it na. It åv läseordningen. It åv na anna heller. Enda ja kanske klarar je ti orienter me i skolan, så he tackar ja alla gangor ja ha ga vill i skojin fyö. Åså har vi onsda. Back to school party å mat åp Amarillo me klassin furi, åka eller inte åka? Trevlit sku e väl va, men ja känder ju it nar. Å andra sidan kanske ja buri känn nar tå. (Dock känder ja ju it me så kry fö tådde baket körtelf.) Vi får si.

Gamalt som gaton.


Från högstadie naongang.

söndag 30 augusti 2009

Fakta.

People change. Drastiskt. Tärme jämt.

fredag 28 augusti 2009

Framtidin.

Om it ni vill läs e ja-tänker-fö-mytchy inlägg, så slut läs mesam. Ja skrivar hitche mest fö ti få skriv åv me. It så ofta ja böv skriv åv me, ja bruk "rit" åv me iställe. Men fö tillfälle je alla ritsaker tyvärr nierpacka i Vasa.

Alltså. På måndain buri skolan. Elå som in viss person sa, resten åv live dett. Å jo tack, e kan va bra me in litin nystart. Nu ha ja bodd i hisin trevliga (förstå min sarkasm) stadin i 19 år. Å i ungefär 17 år tyckt ja om ti bo shär, ja tyckt e va så mysit me e lite ställ tier all känder all åså vidare. MEN allt har en baksid, å ti bo shenn har en ganska mörk baksid. Ja tror all väit va ja menar, dyngtalase å folk som lägger se i. Så nu je glada miner från min sid ti få flytt ti na nytt ställ å skap se na eget, som itt nar åp byin ha hitta åp. Kanske man tillåme kan ha e (privat)liv?

Å skolan tå. He je ju nästan e bäst. Ja trodd aldri att ja sku slipp in åp barnmorsk å särskilt it baket inträdesförhöre. Tå vi sto i kö å ska anmäl ås medäijla täij flest att di sökt ti barnmorsk, å ännu värr, fläijr va färdiga sjukstjöitarer! Folk me erfarenhäit. Så va jord jag tier me endast studentin å it na egentli erfarenhäit åv vårdbranchen? Nåja, ja slapp in, vilket ja än idag knappast ha förstäiji rektit, men kanske e tiendär åp måndain.

Mang kanske tycker e je löjlit att ja je nalete glad, å faktist stolt å, uvi ti få flytt ti Vasa å buri åp barnmorsk. Ja je kanske it lika modi som Nea som for iväg ti Åland. (Fö he beundrar ja verkligen:)) Ja je kanske it lika bra som täij som ha slåppi in på super-utbildningar runtom i lande. Men JAG je nöjd me mett val å he je väl viktigast.

Å Trixi je nöjd me att ja it for ti Norge:D

Entå väit ja att ja kommer ti va nöjd ti kom häim ti Närpes uvi häljan. Fö no finns e sakren å människor (framförallt) som je bra shär å:)

Vasa.


Ja fieg 1 bild täiji åså to batterien i kamera slut.