måndag 18 maj 2009

I hate that I love you.

Haha vilken fjortis rubrik. Å nu förväntar ni väl er na langt inlägg om hur jobbit mett liv je, hu missförstådd ja je, att ja itt alls je na konsti åså vidare. Men si nä, he får ni bid lieng åp, fö ja väit sjölv ja je undeli. Å väit ni va? Ja je stolt uvi a! Enkelt sakt: Take it, or leave it. (Fö e je ju så populärt ti skriv åp engelsk milan kvarven.)

80 år je ja nu å. Ryggin åtminstone. Elå kanske e har na ti jier me att ja va å fiska i e läijrdik inatt? Hursom helst sku ja vill buri liev tibak å it tillbring dagan me ti it jier na fö att ryggin je föråldra. (Hede je närmast "fjortisvarning inlägg" ja gar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar