onsdag 20 maj 2009

Ja, äljan star istill bäre fö att ja je flick.

I år ha jaktlaje bestämd att vi ska ha 200 poäng stjuti på stjutbanon fö ti få va mie i älijaktin. Hitche poängsamlase gar ut åp att man ska stjut 4 stående utan stöd (alltså äljen star i still, å skyttin ska sta å it ha na stöd åt bösson) å sedan 6 löpand (samma procedur fö skyttin, men äljen springer). Sakt å gjort i måndast for ja ti stjutbanon. It na mäijr me he egentligen, men vissa människor ska konn funder va di rektit säijr furi di öppnar monin. Okej, all kanske it tycker e je så falit. Men ja sir no hede som könsdiskriminering.

Alltså: Ja ställd me fö ti stjut tå han som körd äljen (gambäl gobb som je allmänt känd bland jägaren i Närpes) säijr åt me; "Du ska väl no siti å ha stöd tu, it kan du ju stjut utan stöd" Som ja skriva furi ska vi stjut utan stöd. Å varenda en furi me, allihop karar förståss, sköt utan stöd å slapp no täijde kommentaren å. Ja undrar just, star äljan i still å bidar åp att ja ska sess nier å ta stöd, bäre för att ja je flick? Nä, ja tror it he.

Sedan måst ja påpek att ja sköt 78 poäng (åv 100), en åv bästa serien hande kvieldin. Så förhoppningsvis je di tyst hädanefter.

2 kommentarer:

  1. Kva jävel! Di kan no täjde gåbban...

    SvaraRadera
  2. Jag tror int du ska ta ill opp för hande gubben ;) vet vem an är och han ha alltid vuri såde. Och e va ju bra skjuti :)

    SvaraRadera