söndag 31 maj 2009

Student.

Tack allihop fö igår! (Även om ja personligen tycker allt va överskatta.) Men ja ska entå va positiv, fö e finns vissa i hison världen som it lydes åp "sina" utan förstår hur saker å ting ligger till å jier he bäst. Å he bevisar att e fortfarand finns na så kallat hopp.

Ja trodd att tå man vort student så sku man it oro se uvi morondajin. Man sku va lyckli uvi att man ha vari student å känn att man faktist kan na. Såde som nybliven student tycker ja nästan e je tvärtom. Gymnasie va en trygghäit. Baket högstadie behöva man it oro se, fö all slipper ju in i gymnasie. Men nu je gymnasie uvi å nu ska man viet man vill å ska jier. Ja väit va ja vill jier. Men je ja tillräcklit bra så ja var antäiji ti he?

Så fö första gangon i mett liv je ja räijnt ut sakt vetskrämd. Å den stora frågan je: Va hiender i hyöst?

torsdag 28 maj 2009

Hittils.

Studentkläning: ok
Studentmöss: ok
Störande guldlyra: ok
Skor: ok
300 par strompböxor, bäre fö att ja har sånder täijde 299 först: ok
Ny frisyr å ny färg: ok
Hymör fö allt studentfiras: Saknas TOTALT

tisdag 26 maj 2009

Kakor å ammoniak.

Idag ha ja baka ..*funderingspaus*.. Ammoniak-kakor. (Även kallade sockerdrömmar!) Men he kan ja säij, di va no it nain dröm täijde!

Fö e först undrar ja hu man vispar GULT smör så e var VITT. Ja vispa no åtminstone 15 min å it vort e na kvitt å it na PORÖST (jättevakat ord förresten). Så Gordon du får no kom hit å liek djävulin om et vill, men likhulis var itt na som je gult kvitt å na som je som in tegelstäin (okej, överdrift)var it poröst.

Sedan undrar ja va skribenten till den fantastiska kokboken mena me "fingertjock"!? Vemas finger, mett, in litin ong as elå in antfolkar as (haha, hede fatta ingen nu men tänke er en jättehand.. å a-m om et liesär bloggen, ta it illa opp:))? Elå je som nae medelmått di menar? Å vann hamnar hede medelmåtte i siffror? Nu sku vi ha vuri i skolan så Bärra sku ha kona laga in formel å räkna ut hede åt me.

Hursomhelst ska fingertjock deg stjieras i na passliga betar. Okej, va je he tå då?

Ti sist (baket ja hadd kasera en deg å jort om alltihop) fieg ja täijde jäkla kakor i onin. Å nu trodd ja att allt äntligen va frid å fröjd. Ända tärt ja sku ta ut kakor ur onin. Öppna lukon som vanlit men fieg in tåli chock åv ammoniummolne som kom mot me så ja foll bakåt åp golve. (Alltså drömmar ska tydligen ha na hjorthornssalt som ingrediens å he består åv bla ammonium.)

Otrevliga kakor hede. Kanske recept påhittarin va sarkastisk tå an hitta på namne på kakor. Fö na drömmar je nu rakt it. Dessutom tror ja att ja ska kontakt författarin ti kokboken å tips om en liten varning angåend hede ammoniummolne.

måndag 25 maj 2009

Gah!

19-års-kris någon?

söndag 24 maj 2009

Destiny brought us together.

Tack ti täijde snälla människor i Korsnäs som så vänlit lura me åp in kattong så ja gåta läijt opp in ny. Tack! Annars sku ja it ha hitta Snook. Å visst va e värt ti far ti Oravais et an. Fö en häftigan katt kan man no it hitt. (Ni je som laga fö varar;)) Å je man häfti har man en egen sång å:
-
Det här är sagan om
Coolaste katten i det långa landet falukorv.
Det här e sagan om
Killen som garvar åt dom som pratar om babylon
Han kallas mister ssscch...
Han lägger puh på chics innan han sticker.
Han e pang, han e oh, han e Clint Eastwood
han e vart, han e där, han e Mister cool.
Ingen lur, ingen brud han e överallt
ända från Vasa till Helsingfors
Han är din räddare i nöden han.
Han är din högra hand..
Battlar du med honom har du mött din överman.
Och där börjar vår saga, bland tooks och boots va han populär.
Men han va speciell och dom va likadan
så vissa snackar skit, ni vet hur Närpes är...
Så en dag ner på stan när han kollade rean då kommer crew och dom skrek typ:
”Kolla där e han!”
Och nu började en jakt, dom var 40 stycken.
Under en trapp över en buss, dom var hack i häl.
Han var snabb för att va cool, han va Jackie Chan
Så han duckade för kulor med kullerbyttor
In på Bjon å en trapp till taket ryggen mot stupet och alla runt sig
Så han backar bakåt..
-
Pang (pang), boom (boom), crash(crash crash)
Mister Cool
Pang (pang), boom (boom), crash(crash crash)
Mister Cool
alla boots, alla doots han e här, han e där, han e Mister cool
-
(Snook - Mr Cool, fast ja laga om a nalete)

President bildin

Som ja tala om i na anna inlägg.

onsdag 20 maj 2009

Ja, äljan star istill bäre fö att ja je flick.

I år ha jaktlaje bestämd att vi ska ha 200 poäng stjuti på stjutbanon fö ti få va mie i älijaktin. Hitche poängsamlase gar ut åp att man ska stjut 4 stående utan stöd (alltså äljen star i still, å skyttin ska sta å it ha na stöd åt bösson) å sedan 6 löpand (samma procedur fö skyttin, men äljen springer). Sakt å gjort i måndast for ja ti stjutbanon. It na mäijr me he egentligen, men vissa människor ska konn funder va di rektit säijr furi di öppnar monin. Okej, all kanske it tycker e je så falit. Men ja sir no hede som könsdiskriminering.

Alltså: Ja ställd me fö ti stjut tå han som körd äljen (gambäl gobb som je allmänt känd bland jägaren i Närpes) säijr åt me; "Du ska väl no siti å ha stöd tu, it kan du ju stjut utan stöd" Som ja skriva furi ska vi stjut utan stöd. Å varenda en furi me, allihop karar förståss, sköt utan stöd å slapp no täijde kommentaren å. Ja undrar just, star äljan i still å bidar åp att ja ska sess nier å ta stöd, bäre för att ja je flick? Nä, ja tror it he.

Sedan måst ja påpek att ja sköt 78 poäng (åv 100), en åv bästa serien hande kvieldin. Så förhoppningsvis je di tyst hädanefter.

måndag 18 maj 2009

Okej

Peta in pinne i brasan,
hämta ett par öl och revbensspjäll.
Tanka bilen rensa ur förgasaren,
lappa mina jeans så är du snäll
å min älskling
Stoppa pipan, hämta mina tofflor.
Tack för kaffet, blev det kvar till dig?
Peta in en pinne i brasan,
älskling förklara varför du vill lämna mig.
-
Okej, man ska va i mett höv fö ti förstå hu bildin å textin hienger ihop. Men skit samm, e je ju bäre jag som lies hisin bloggen entå!

I hate that I love you.

Haha vilken fjortis rubrik. Å nu förväntar ni väl er na langt inlägg om hur jobbit mett liv je, hu missförstådd ja je, att ja itt alls je na konsti åså vidare. Men si nä, he får ni bid lieng åp, fö ja väit sjölv ja je undeli. Å väit ni va? Ja je stolt uvi a! Enkelt sakt: Take it, or leave it. (Fö e je ju så populärt ti skriv åp engelsk milan kvarven.)

80 år je ja nu å. Ryggin åtminstone. Elå kanske e har na ti jier me att ja va å fiska i e läijrdik inatt? Hursom helst sku ja vill buri liev tibak å it tillbring dagan me ti it jier na fö att ryggin je föråldra. (Hede je närmast "fjortisvarning inlägg" ja gar.)

söndag 17 maj 2009

Johanna Borg har mytchy ti säij idag (mön).

Jo, ja måst ju bäre påpek en sak. (E kan var fläijr.)
Honde kvita mösson vi ska få. Je it on nalete överreklamera?
Ja menar, vöm bryr se EGENTLIGEN i om vi får naon kvit möss elå it?
Räcker it e me att vi ha ga i gymnasie i tri år?
Nä, e jier ju it he, tå ska e skrivas student. Å om man je superduperjättebra såde annors i skolan men just åp studentskrivningen får totalt hjärnsläpp å skrivar häijlt gälit tå får man it naon kvit möss. Tycker ja je sjukt.
Å it räcker e me att vi ska ha en kvit möss, vi ska måst köp en lyr i guld. Äkta guld. Som kostar mytchy äkta pengar. Å honde äkta lyron ska användas äin gang (under sjölva dimission), sedan ska on bytas ti en plast (elå na liknand) så it man mistar honde äkta. Mycket sparsamt i dessa svåra lågkonjunktur tider. Tycker jag också är sjukt.

Men väit ni va e sjukast je?
Tå rektorin ringd å medäijla att ja vort student så kona ja ju it var na anna än överlyckli fö att ja får ha en kvit möss me en superdyr äkta lyr.

Början åp na nytt.

Ja, vann ska ja buri?

Kanske me ti nämn att bloggen ha vari kvit? (Som om it ni sku si he.) Tyckt e vort mytchy positivan he åp na vis.

Sedan så ska man ju allti försök si hede bra i saker å ting. Å ja minns no tå du kasta in korvin i upispisin så e skrambla enda ut åp gålin å all skratta så e to illt i magan. Sålis såg ja å mang åv täijden ar ongan de, som in person som allti va glad å allti jord e bäst åv he som fanns.

Ja hitta åv in slump en gambäl teckning ja ha laga åv Tarja Halonen. E je typ en skämtteckning fast it e je na mäijr än e porträtt egentligen. (Ska ladd opp a bäre ja hittar na batterier åt kamera så ja får kort åv a.) Nåja, ja hav in dröm tå ja rita hede fö tusan år sedan om att ja sku skick a åt presidentin å kanske få na svar åv on. Lycka till säijr vi åt he. MEN, fö ti konn buri åp na nytt så ska ju hede gamalt bort å täfö ska ja skick teckningen åt presidentin. (Elå he var väl som åt sekreterarin henars.) Ungefär som ti förvärkliga sin barndomsdröm. Elå na, blaha.

Slute på na gamalt.

He ha händ mytchy nu. Fö mytchy. Uppenbarligen. He finns så mang saker som ja sku vill få opprädd men e känns som ja bäre trasslar in me mäijr ju mäijr ja försökar. E bäre var värr å värr å ikvield rann e uvi. Så ja tar e stieg bakåt å skådar från sidon så får resten av barnen leka själva en stund. Nu just känns e som häijle alltihop faktist je en enda stor sandlåd.

Vissa saker gar e it ti jier na åt, fö he je bäre livets gång å så vidare. Men visst svider e tå e kommer såde plötslit. Kan it na anna än tänk åp täij som va nära. Vila i frid.

fredag 15 maj 2009

söndag 10 maj 2009

Ja ha upptäkt in ny sorts igel:D

Hitche star e om iglan på wikipedia:
"Iglar (Hirudinea) är vattenlevande parasitiska organismer som suger blod från andra djur."
Om e sku va männ igelart sku e sta såde: "Igel (Martamötinea) är en i närpes levande (eller annan liten stad/by/kommun) parasit som suger näringen ur andra ofta ovetande organismer genom att få dessa att framstå som odugliga helt utan orsak (utövande av överlägsenhet och "jag vet allt om dig bakom din rygg")."
Sedan star e hitche på wikipedia:
"Tidigare användes iglar inom medicin för att dra ut "osunda vätskor". På senare år har de åter börjat användas inom medicinen, då främst inom kirurgin när man syr tillbaka förlorade kroppsdelar."
Men männ igelart sku e ha stäiji såde om: "Tidigare användes iglar av vänner som led av dålig självkänsla och som behövde suga ur någon annan organism deras självförtroende för egen användning. Nu förtiden används iglar ofta direkt för att "trycka ner" någon för njutningen av att se en annan organism lida."
Ti sist påpekar wikipedia:
"Iglarna räknas ibland som en egen klass."
Å ja me männ igel sort säijr räijnt ut: "Iglan som it klarar åv ti si na bra i na ar å som fulkommligt njuter åv ti få na ar ti lid hör absolut ti in egen klass."

Overload.

Nu ha he inträffa. Ungefär hede samm som tå nar talar om bilan fö lieng me me å ja faktist försökar förstå na. E kallas overload. Tyvärr handlar e it om na bilar överhuvutaget. Å he je nästan störst probleme. He handlar it om na anna heller. E handlar om ALLT anna. Precis ALLT ANNA. Fö mytchy ti tänk åp häijlt enkelt:
  • Studentin, klara ja an?
  • Slipper ja ti na inträdesförhör?
  • Va ska ja jier i hyöst?
  • Va vill ja jier i hyöst?
  • Å kva ska ja jier sedan?
  • Endå Trixi?

Äina sekundin väit ja exakt. Nästa har ja ingen aning. Men e je väl såde tå, naon gang ska e var overload å tå tröcker man häijlt enkelt åp restart.

Värst tå Johanna Carina Borg verkar saken han knappin.

tisdag 5 maj 2009

19 år

Vappen vort ju it rektit som planer tå. Men he bruk ju it så mytchy var. Trevlit hadd vi väl entå, bortsett från vissa incidenter. Absolut roligast va väl gräshoppor i hjulen utanfö Wasalandia. Ännu roligan tå it reservhjule passa. Så vi kan väl all föstå vafö vår kära chauför hadd nalete humörssvängningar.

Från mycket missnöjd till..

..mycket glad på o,2 sekunder. Men vem skrattar it tå baksäte fritt omtolkar Barbie Girl, häijlt obeskrivlit.

måndag 4 maj 2009

<3

Flames to dust.
Men e je it sålis heller.
Tyvärr gäller e entå.
All good things come to an end.