söndag 10 maj 2009

Ja ha upptäkt in ny sorts igel:D

Hitche star e om iglan på wikipedia:
"Iglar (Hirudinea) är vattenlevande parasitiska organismer som suger blod från andra djur."
Om e sku va männ igelart sku e sta såde: "Igel (Martamötinea) är en i närpes levande (eller annan liten stad/by/kommun) parasit som suger näringen ur andra ofta ovetande organismer genom att få dessa att framstå som odugliga helt utan orsak (utövande av överlägsenhet och "jag vet allt om dig bakom din rygg")."
Sedan star e hitche på wikipedia:
"Tidigare användes iglar inom medicin för att dra ut "osunda vätskor". På senare år har de åter börjat användas inom medicinen, då främst inom kirurgin när man syr tillbaka förlorade kroppsdelar."
Men männ igelart sku e ha stäiji såde om: "Tidigare användes iglar av vänner som led av dålig självkänsla och som behövde suga ur någon annan organism deras självförtroende för egen användning. Nu förtiden används iglar ofta direkt för att "trycka ner" någon för njutningen av att se en annan organism lida."
Ti sist påpekar wikipedia:
"Iglarna räknas ibland som en egen klass."
Å ja me männ igel sort säijr räijnt ut: "Iglan som it klarar åv ti si na bra i na ar å som fulkommligt njuter åv ti få na ar ti lid hör absolut ti in egen klass."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar