söndag 17 maj 2009

Johanna Borg har mytchy ti säij idag (mön).

Jo, ja måst ju bäre påpek en sak. (E kan var fläijr.)
Honde kvita mösson vi ska få. Je it on nalete överreklamera?
Ja menar, vöm bryr se EGENTLIGEN i om vi får naon kvit möss elå it?
Räcker it e me att vi ha ga i gymnasie i tri år?
Nä, e jier ju it he, tå ska e skrivas student. Å om man je superduperjättebra såde annors i skolan men just åp studentskrivningen får totalt hjärnsläpp å skrivar häijlt gälit tå får man it naon kvit möss. Tycker ja je sjukt.
Å it räcker e me att vi ska ha en kvit möss, vi ska måst köp en lyr i guld. Äkta guld. Som kostar mytchy äkta pengar. Å honde äkta lyron ska användas äin gang (under sjölva dimission), sedan ska on bytas ti en plast (elå na liknand) så it man mistar honde äkta. Mycket sparsamt i dessa svåra lågkonjunktur tider. Tycker jag också är sjukt.

Men väit ni va e sjukast je?
Tå rektorin ringd å medäijla att ja vort student så kona ja ju it var na anna än överlyckli fö att ja får ha en kvit möss me en superdyr äkta lyr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar