tisdag 2 juni 2009

Närpes å täij som utnyttjar Närpes

Som mang säkert räij väit je jag en åv täij som stör se åp vissa fenomen shenn i vårt kära Närpes (eller också alla småstäder/samhällen, men ja ha bäre bodd i Närpes så ja kan bäre reflekter uvi he). Som tillexempel hede "stick it näsan utanfö fö dören fö tå talar all om de"-fenomene å "alla känner vi alla". Elå "fadrin hans va såde, så he je han å". Ja, ni fattar va ja menar.

Nåja, he i sin sak. Men nu ha ja hitta na nytt ti klag åp. Folk som utnyttjar Närpes bäre fö att Närpes je som e je. Alltså: Man jier bort se, totalt. Sedan förnekar man alltihop bäre för att man bor i Närpes å på grund åv he kan förnek a. Ja menar, man anklagar resten fö ti va närpesboar å därmed också lögnare. He tycker ja je fräckt. Fö va Närpes än star fyö, så je vi entå närpesboar (hu mytchy än vissa vill kom från he) å ska tärme bord försök jier e bäst fö ti bryta trenden å it förstärk rykte vårat me falska anklagelser.
Närpestist - javisst!
-
Nu kanske nar må säga jag lider av dubbelmoral, men ja kan miedäijl att ja endast är drabbad av personlighetsklyvning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar