söndag 14 juni 2009

Je it e ätt så je e anna.

Ja behöva kort åv två bilar. In volvo å in bmw. (Fråg it vafö, svar kommer i framtidin naon gang.) Bmw korte va ju it så svårt etsom Joel har in bmw, volvo va tå värr. Nu ligger e till sålis så ja har kort åv in volvo. Men it åv bmw. Fö den gamla kära bmw;n står vid abc, i Raumo. Så har nar in bmw som it gar sånder åv att man fotograferar an så säij gärna till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar