söndag 5 juli 2009

Tomatkarnevalin.

Som alla närpesboar redan väit va e ju tomatkarnevalin i häljen. Å an va superbra. Bäre för att ja it ens va i närhäiten åv Niesby. Iställe flydd ja ti skären å lievd som stäinåldersmänisk tier. Faktiskt uppfriskand.

Nu ha ja kumi ti hede ögonblicke tå ja it kan vänt åp antagningsresultate ti skolor namäijr. Ja har rektit panik. Fast it di släpper resultaten furi tidigast på tisda så va ja nervös häijle förr vikon tå ja hämta postin. Bäre ifall di ha råka post bräijven fö tidit. Mycket troligt, men endå. I å fö sig så har ja Borgå folkakademi ti fall tibak på å ta e milan år me studier inom medicin och biovetenskap. Å no sku e va trevlit ti jier na anna en stånd, LANGT shenn ifrån. Men tanken på e år till me studer som it leder nain vart (såde sir ja på gymnasie nu i efterhand) je it så lockand. Nåja, e je bäre ti vänt å si. Vänt, uffa.

Och slutligen, förr vikon och hison vikon å möjlitvis ännu fläijr vikors projekt sir ni shenn på bildin. Ja väit an je it å beskrivand. Men ja kan it avslöj va e je ja lagar. It än. Bäst ni har tålamod.
(Vänt, uffa.) Dessutom je knappt så ja väit va e je ja lagar sjölv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar