tisdag 28 juli 2009

Nä, tacka väit ja sjukstjöiterskor

E je väl tå man väit man ha välja rätt yrke ti utbild se inom. Men givetvis je it na positivt me rubriken. Ja vill bäre framhald hur korka vissa läkarer verkligen je. Ja, ja väit e je grymt ti säij såde å dra allihop uvi en kam. Tolk a hu ni vill, men ja ritar min ilska mot systeme mang läkarer verkar ga baket. He vill säij böcker! Allt je så teoretiskt. Ungefär såde: Har et illt tenn så har et hede fäijle å ska ha hande medicinin o.s.v. fö he star e i naon jäkla läkarbok.

Igår vort e ti besök k;stads akuten p.g.a. hitche feber/skumma förkylningen ja har å som bäre var värr. Tier kom läkarin fram ti att e je e virus. Åså har an mage ti kläck ur se att "jo, no kan e ju va svininfluenson". Allvarlit, an sa he! Herregud, he böva et ju it tal om. Men e sku nu it kollas opp om it e var värr.

Idag ork ja knappt siti å all minst rör åp me na mycthy å e tar illt uvi allt. Nå, tå vort e ju e besök ti närpes hvc. (Alla apploderar fö "burana-barin" nu) Tack å lov fieg ja it ens träff nain läkar, utan en sjuksjöitersk som faktist, till min stora förvåning, fråga hur ja mådd å it bäre liest i na papar. On ordna så ja får ta blodprov imoron å mena att ja faktist ska få viet va ja har fö fäijl. Så ja säijr no he, tacka väit ja sjuksköiterskor!

Föresten, nämnd ja att hvc lyckadest slarv bort e svaljprov di sku skick ti Vasa fö närmare analys?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar