söndag 12 juli 2009

Allergi.

Allergien mina tar opp alltfö mytchy tid åv mett liv. Å e tycks bäre var värr! Täfö får allergi en alldeles egen etikett. Ni ska it tro att ja ska skriv å klag alla gangor ja je allergisk, fö he je mäijr elå minder ALL dagar. Nä, ja ska ha e botemedel! Ja SKA! E förstör så mytchy fö mieg å all ar tå ja får tådde allergichocker. Å e sku ju va bra om ögonen rinder å tådde, men tå halsin svälder åter nästan bäre fö att ja skådar åp en katt så je nalete värr. Åså skämmes ja uvi a. Faktist rektit skämmes.

Så nu a ja planera ja ska tving läkaren ti jev me tådde "vaccin" som gar ut på att man var imun mot ämnet ifråga. Ja ha vari erbjudi a förr, men e ska tagas ofta å i Vasa så vi tyckt att it e va na allterntiv. Men si nu flyttar ja ti Vasa så tå var e automatiskt en möjlihäit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar