onsdag 29 juli 2009

Teckning

Nu ska ja försök ta me samman å rit nalete. Täijshe säijnast dagan ha ja vuri alltfö sjuk/trött fö ti alls jier na åså gifta ju papp se förr vikon så tå va e follt opp me he så ja ha it haft ork elå tid ti jier na egentligen. Men idag ha ja sovd häijle dajin så nu ska ja försök åstadkom na kreativt.

Om ni minns så skriva ja e inlägg om att mina läsare sku få jev e förslag om va ja sku rit åså sku han personin som gav bästa förslage få teckningen. Som väntat va e ju nästan it nar som gav na förslag, men he ändrar ju it va ja ha lova så: Mli, du kan vänt de en teckning åv me så småningom! Ja tyckt henars förslag jever utrymme fö tolkningar å e känns som e je na ja behöver få lag nu:)

1 kommentar: