tisdag 7 juli 2009

Morgonpigg?

Tror ni ja je moronpigg tå ja je opp å bloggar redan? Nej. Jag är absolut inte morgonpigg. Ja je en nattmänisk å, gud förbjude mig, extremt avonsjuk åp täij som je pigg åp myönan. Men om e gäller t.ex. jaktin je ja allti opp tidit och om e gäller arbete så je ja opp tidit. Särskilt tå ja har e arbet ja likar (likar=tycker om på "vanli" svensk). E finns säkert mang som tycker ja je undeli tå ja tycker e arbet åp e ålderdomshem je bra. (Å it bäre bra utan superbra!) Men om ni ska viet hu mytchy man lär se där. Å hu mytchy disstans man får ti live. Man ska liev nu å it sedan! Dessutom e gamlingan jättetrevli å arbetskamraten å.

(Haha, hede va no e mest filosofiska ja ha skriva shenn någonsin!)

Dream until the dream come true! - Jo, ja försökar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar