tisdag 7 juli 2009

Framtidin.

Idag va e den STORA dagen. Dagen tå man fick bräijven från skolor! Men ja hienda nu it ens öpen bräijve mett fö imorost "råka" ja hitt naon list me antagna studeranden. Å jo du väit, ja ska no var barnmorsk ja. Kan it va gladan:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar