tisdag 7 juli 2009

Varning!

Allihop som lieser hisin bloggin (tilik tror ja it e je mang) ska genast ta i beaktand att närmast framtidin antagligen kommer ti handel om lägenhäitsläitas, möbelhandlas, städas, plockas, packas, bestick, sängkläder, gardiner å ALLT som har na å jier me ti flytt häim ifrån. Nu ha ja varna er, minns he! Så siti it å klag sedan åp att ja je tråkigan än vanlit tå ja babblar på om tåsche "vuxen saker".

Och nu morgondagens program:

-Först arbet
-Sedan ti Vasa
-Motbevis Rosenback å hitt nya skruvar åt kikarfästen
-Handel nya ritgräijor (Finally!)
-Skåd lägenhäiten, som faktist redan e min men som ja it je säker på om ja vill ha
-Rit MYTCHY på projekte
-Sova?

Och här är då jag vet inte vad och jag tänker inte avslöja. Projekte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar