söndag 23 augusti 2009

Ibland..

.. får man var nalete lessen. Ja ha köft nytt ritpapar som ja "inväijg" i dag me ti buri rit in Corolla. Baket 2-3 timar så hav ja konturen färdi å börja skugg. Smånningom konstatera ja att it e funkar ti sudd på hede pappre. E var som it hede "rätta" kvitt å e sir fö j*vlot ut. Så tier försvann 2-3 timar åv mett liv som ja aldri får tibak. Å imoron får ja den stora äran ti buri om me alltihop. Yeij!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar