måndag 10 augusti 2009

Ja liever fortfarand.

Langsedan ja ha skriva na shenn nu. Tänkt nu bäre miedäil att jag fortfarand liever, men kanske inte min lever. (Haha, skämtare där!) Bra humor ja har. He je väl häijlt enkelt sålis så ja it rektit je på topp nu just. Alltså ja har, fö alla nyfikna å all som it väit a, körtelfeber. It så falit egentligen. Men tå e gäller mieg nu tå så je tydligen falit. Levervärden mina ha vuri skyhög å di hotar me ti lägg in me på sjukhus. Vilket jag it rektit gillar. Nåja, ja je väl no på bättringsvägen nu, hoppas ja i alla fall.

Alla planer på IKEA å flyttas å dylikt e oppstjuti på framtidin. Men he ska ju jieras inom augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar