fredag 28 augusti 2009

Framtidin.

Om it ni vill läs e ja-tänker-fö-mytchy inlägg, så slut läs mesam. Ja skrivar hitche mest fö ti få skriv åv me. It så ofta ja böv skriv åv me, ja bruk "rit" åv me iställe. Men fö tillfälle je alla ritsaker tyvärr nierpacka i Vasa.

Alltså. På måndain buri skolan. Elå som in viss person sa, resten åv live dett. Å jo tack, e kan va bra me in litin nystart. Nu ha ja bodd i hisin trevliga (förstå min sarkasm) stadin i 19 år. Å i ungefär 17 år tyckt ja om ti bo shär, ja tyckt e va så mysit me e lite ställ tier all känder all åså vidare. MEN allt har en baksid, å ti bo shenn har en ganska mörk baksid. Ja tror all väit va ja menar, dyngtalase å folk som lägger se i. Så nu je glada miner från min sid ti få flytt ti na nytt ställ å skap se na eget, som itt nar åp byin ha hitta åp. Kanske man tillåme kan ha e (privat)liv?

Å skolan tå. He je ju nästan e bäst. Ja trodd aldri att ja sku slipp in åp barnmorsk å särskilt it baket inträdesförhöre. Tå vi sto i kö å ska anmäl ås medäijla täij flest att di sökt ti barnmorsk, å ännu värr, fläijr va färdiga sjukstjöitarer! Folk me erfarenhäit. Så va jord jag tier me endast studentin å it na egentli erfarenhäit åv vårdbranchen? Nåja, ja slapp in, vilket ja än idag knappast ha förstäiji rektit, men kanske e tiendär åp måndain.

Mang kanske tycker e je löjlit att ja je nalete glad, å faktist stolt å, uvi ti få flytt ti Vasa å buri åp barnmorsk. Ja je kanske it lika modi som Nea som for iväg ti Åland. (Fö he beundrar ja verkligen:)) Ja je kanske it lika bra som täij som ha slåppi in på super-utbildningar runtom i lande. Men JAG je nöjd me mett val å he je väl viktigast.

Å Trixi je nöjd me att ja it for ti Norge:D

Entå väit ja att ja kommer ti va nöjd ti kom häim ti Närpes uvi häljan. Fö no finns e sakren å människor (framförallt) som je bra shär å:)

1 kommentar:

  1. Klart du ska va nöjd! Jag sjölv e ju superöverlyckli för att ja slapp in ti tradenom...:P
    Å man ska itt is tenk så mytchy på att ar ha sökt in ti en massa superutbildningar å kommer ti var berömd å tådde, vi je no bra vi å!

    SvaraRadera