tisdag 25 augusti 2009

Såde var e om..

.. man tänker försäint på kvieldin. Elå rättare sagt tå man je fö trött. Elå nä, om man je jag.

Tå har Corolla-teckningen ledmotiv. 3 ledmotiv tillåme:
Alf Robertsson - Balladen om Nisse Karlsson och Finlandsbåten
Aerosmith - Dream on
Svårt ti föklar, men alla mina teckningar har ledmotiv. Å e finns en orsak ti varje ledmotiv. Men ja tror it att intresseklubben vill viet täij orsaken.

Sedan så ha ja fundra om ja ska måst skriv åp högsvensk. Skåda jönom hande räknarin att ja har läsaren i Sverige å. It fattar funu täij va ja skrivar, kanske it all i Finland heller fö han däijlin. Men ja je som fö ti tal dialekt oavsett ja, på fritidin åtminstone.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar