måndag 24 augusti 2009

Buri ni ha läijdon?

Buri ni ha läijdon? Åv ti skåd åp alla Corolla-bilder menar ja. Nåja, såde langt ha ja kumi nu. (Extremt dåli kamera bild, tyvärr.) Observer att framhjule me fälg å allt to en å in halv tim ti lag. Så man kan ju fråg se noår hitche rektit ska var färdit. Imoron hoppas ja faktist att ja har a någålunda färdit.

Jo, en sak till tänkt ja påpek. Ja ha hört att täij som ritar fint har lätt fö ti rit. Ja menar att di knappt suddar å lagar om o.s.v. Me tanke på hitche så måst ja rit skit fult fö e finns it na som får mieg ti må så dålit som en färdi teckning. E gar it ens ti förklar, men täij som ha sitt me ti rit (ni je no it mang), kanske väit hu ja bruk bete me. Ja får typ panikångest!? Fö ti lag a nalete lättan bruk ja lägg färdiga allster i kuveren så ja slipper si di. Jojo, ja je no skum ja.

Elå kanske e kallas I-landsproblem? Fö vöm bryr se i mina teckningar egentligen, om man jämför me att halva världen svälter ihäl å Antarktis smältar bort?

1 kommentar: