söndag 23 augusti 2009

Söndag.

Åså va e såndain, igen. Idag tänker ja it jier na. Bäre försök få na ritprojekt avsluta, å kanske rit na åt me sjölv en gang. Si va ja "hitta" tå ja kom häim. In varg som ja rita fö tusan år sedan. Lustit me tådde man ha laga förr:)

1 kommentar: