tisdag 1 september 2009

Lost in Roparnäs..

.. elå så va e mäijr Orrnäs, men sak sam. Ja trodd att ja va bra åp ti orienter me, ja tillåme skröt ju om a i förra inlägge. Men tji fick ja. Trixi The Tax, som on numäijr ha uppdatera namne sett till, å jag jick på langpromenad å vips så va vi vill. Måsta tillåme buri ring häim ti Närpes å begär hjälp. Så tack vare en kart i in telefonkatalog, tänk att täij je bra ti na å, å nalete muntligorientering telefonledes så lyckast vi hitt tibak ti lägenhäiten.

Väit fortfarand it rektit hu ja ska jier imoron. Största probleme nu just je att ja i slipper tibak ti Roparnäs åp natten. Å ja kan ju it lömn nier nar i stan tå Trixi väntar shenn åp me...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar