måndag 13 april 2009

Männ dryöm.

Men ja je väl no så langt bort från an som e bäre gar nujust.
Kva ska man säij?
Ja buri väl ha läijdon jag å.

1 kommentar: